Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aki egyenesen beszél, az így beszél!

2010.02.18


Miért nem támogatom a Jobbikot? – Válasz ifj. Hegedűs Lórántnak

(24. bejegyzés a http://drhalasz.szksz.com naplóba)

 

Amikor éjjel felébredek, és úgy érzem, kipihentem magam, tudom, hogy valamit halaszthatatlanul kell tennem. Mai „riasztásom” oka az volt, hogy 11-i „Értesítés”-emre egy számonkérő levelet kaptam ifj. Hegedűs Lóránttól. Már többen reagáltak rá, mire én elolvastam. Válaszolnom annál is inkább kellett, mert Lórántot nagyra tartom.

Íme a levél:

 

Tisztelt PAJZS Szövetség?

Miért nem a Jobbikot támogatják? Radikális változás című programjában szerepel a Szent Korona Tan szerinti alkotmány helyreállítása. Kinek használ, hogy még egy ilyen nemes célt hirdető csapat, mint a PAJZS Szövetség is közreműködik abban, hogy a nemzetközi szabadkőműves cionista bankárkaszti diktatúra zsideszes különítményesei megakadályozhassák a nemzeti radikalizmus képviselőjelöltjeinek Judapesten történő felállását?
Tisztelettel: ifj. Hegedűs Loránt

________________

 

Az utolsó mondatban elhangzó vádra nem reagálok. Ez nem Lóránt stílusa.

Válaszom a következő:

 

Kedves Lóránt!

 

Azért nem dolgozom együtt a Jobbikkal, mert együttműködésre történő megkeresésemet többször elutasította (http://szkszhu.szksz.com/090912.doc, http://szkszhu.szksz.com/090915.doc, http://szkszhu.szksz.com/091018.doc).

És azért nem támogatom a Jobbikot, és azért indul a választásokon a Pajzs Szövetség, mert egyértelművé vált, hogy az összes fizetett párt (közte a Jobbik is) a neoliberalizmust támogatja. Ezt a Jobbik programjáról írt kritikában (http://szkszhu.szksz.com/100118.doc) részletesen bizonyítom.

Egyértelmű, hogy személyemmel kapcsolatos összeférhetetlenségi jelző egyszerű hazugság. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a Szent Korona Értékrendet hirdeti, de nem a szerint cselekszik sem a Jobbik, sem a Magyarok Szövetsége. Ennek bizonyítéka a Jobbik programja és a MSz „Alaptörvény tervezete”, amelynek kritikáját szintén nyilvánosságra hoztam. (http://szkszhu.szksz.com/090728.doc).


Ebben a feszültséggel terhelt világtörténelmi helyzetben, amikor a liberális világhatalom szószólói is beismerik vereségüket, nem egyszerűen tévedés, hanem a nemzet elleni bűncselekmény a neoliberalizmus támogatása. Kérlek, olvasd el az egyik vezető amerikai közgazdász, B. Farell véleményét, amelyet egy tv-vitasorozat összegzéseként mondott:

Elvesztettük az erkölcsi tartásunkat. A most következő kényszerű összeomlás, katasztrófa vége egy történelmi ciklus lezárása, melynek a végén a mai nagy birodalom a sírba száll!”

„Amint megkezdődik a gazdaság teljes széthullása, ezzel egy időben megkezdődik a nyugati társadalmak egyes szegmenseinek teljes elszegényedése, a globális háborúk és a teljes katasztrófa.” (http://jovonk.info/2009/11/18/elemzok-az-amerikai-kapitalizmus-ossze-fog-omlani)

És kérlek, olvasd el Wolf Klinznek, az Európai Parlament krízis hatásaival foglalkozó bizottsága elnökének nyilatkozatát: „A válság máris jelentős károkat okozott a reálgazdaságban, és számos országot recesszióba döntött, de az igazi kihívások csak az elkövetkező hónapokban válnak majd láthatóvá. Küszöbön áll a társadalmi válság” (http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/meg-csak-most-jon-a-feketeleves-296831).

 

Ebben a helyzetben fenntartani a föderatív szövetségi államhoz (EU-hoz) való tartozásunkat egyenlő az öngyilkossággal. Kérlek, olvasd el tagságunk hatásának összefoglalását: http://szkszhu.szksz.com/12stacio.doc. Ha több időd van, akkor azt az EU-sarcot részletező anyagot is (http://szkszhu.szksz.com/eusarc.html), amely a Külügyminisztérium, a KSH és az MNB adataival bizonyítja, hogy a csatlakozás közel 9000 milliárd forintunkba került, az éves sarc pedig az első évben (2004-ben) 4050 milliárd forint volt és azóta folyamatosan növekszik. Ezen kívül elsősorban a bankok és a multinacionális cégek 2007-ben 3400 milliárd forintot vittek ki az országból. - http://www.tokeexport.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Aa-magyar-tkekivitel-aktualis-helyzeterl&catid=1%3Alatest-news&lang=ro (Nem találok 2007 utáni adatot.)

Ennek megszűntetése alapvető érdekünk. Nem elég ezzel szemben a szkepticizmus, ahogyan a Jobbik áll hozzá. A radikalizmus tagságunk azonnali felmondását jelenti. E nélkül követelni fogják (részben már követeli is az IMF) az adósságunk alaptőkéjének visszafizetését, ami további megszorításokat eredményez.

Nem a következmények ellen kell fellépni, ahogyan a Jobbik EU képviselői teszik, hanem az okot kell megszűntetni.

Ez az, amit a Jobbik nem mer felvállalni.

A radikalizmus a Szent Korona alkotmányiságának alapját adó szabadságunk feltételeinek biztosítását is jelenti, mindenekelőtt a magyar föld magyar kézbe helyezését, kérlelhetetlen következetességgel. Ebben nem lehet meginogni. Nem mondhatja annak a pártnak az elnöke, aki nemzetinek nevezi magát a berettyóújfalui fórumon, hogy szigorú feltételek mellett szerezhetnek idegenek tulajdonjogot a magyar föld felett. Tulajdonjogot senki sem szerezhet, hiszen „Sacra Corona radix omnium possessionum”! A birtoklás jogának Szent Korona tagsághoz kötése nélkül szabad prédája marad minden magyar érték az idegeneknek. A Jobbik program nem egyértelműsít.

A nemzetiségi kérdés kezelése összefügg az előzővel: a Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon és az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek. Mindenki más idegen, az idegeneket megillető vendégjoggal. Ki kell mondani: a zsidóság nem a Szent Korona tagja, mert kirekesztette magát (http://www.nol.hu/archivum/archiv-383353). Ennek a kimondása és érvényesítése most önvédelmi kötelességünk!

Ezt sem teszi meg a Jobbik program, mert fenntartja az EU függőséget, a négy liberális alapelvet, a multinacionális cégek és a bankok működését „szabályozni” akarja (hogyan, amikor a LSz. II. rész 106. cikk (2) bekezdés kivételezett helyzetet biztosít a multiknak, a bankok pedig az EU-val azonos szintű, önálló Európai Központi Bank felügyelete alatt állnak), a helyett, hogy kitakarodásukat tenné programjává.

 

Kedves Lóránt!

 

Most csak a nemzeti gyökerekhez (Szent István Intelmei szerint: „atyai eleink hagyományához”) való hűség az egyetlen járható út, mert (az Intelmek szavaival) „a hűtlenség szelletje szétszórja a szent Korona virágait”. Nincs megalkuvás, nincs ki nem mondott, de bevállalt kompromisszum!

Ezt a keménységet nem merte felvállalni a Jobbik, és ezért kellett az együttműködés helyett önállóan indulnunk a választásokon.

 

Szeretettel, Halász Jóska

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.