Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy papi levélre

2010.06.04

Alulírottak, egyházaink területileg illetékes püspökei hetekkel ezelőtt szóbeli meghívást kaptunk a Verőcén épült Kárpát-Haza Temploma szentelésére. Hivatalos meghívót a mai napig nem kaptunk, jóllehet több fórumon feltüntették a nevünket az ünnepségen szolgálók között. 

A magyar összetartozás ügyét – különösen a trianoni trauma tudatában – rendkívül fontosnak tartjuk, és a magunk részéről folyamatosan meg is teszünk mindent a közösség megéléséért és a sebek gyógyításáért. Azt a tényt örömmel üdvözöljük, hogy Verőcén létrejött egy emlékhely, és elismeréssel adózunk sokak áldozatvállalása előtt. Ugyanakkor nem hallgathatjuk el súlyos fenntartásainkat az épület szimbolikájával illetve a benne tervezett programokkal kapcsolatban. Keresztény templom szakrális középpontjába nem kerülhetnek Jézus Krisztus helyébe vagy mellé pogány mitológiai alakok. 

Bár nemzetünk múltjának részét képezi ez a gondolatvilág, mindez még a kereszténység előtti hitvilághoz tartozik, s nem egyeztethető össze a Krisztus-hitünkkel. Már korábban is többször felemeltük szavunkat a sajnálatos módon elburjánzó újpogány jelenségekkel szemben, amelyek gyakran híveinket is összezavarják. A verőcei „Kárpát-Haza Templomát” így a magunk részéről csak emlékhelynek tudjuk tekinteni, semmiképp sem keresztény templomnak.  Ezért legnagyobb sajnálatunkra az avatáson nem tudunk részt venni. 

 

Dr. Beer Miklós                                Dr. Szabó István                        Dr. Fabiny Tamás

római katolikus megyéspüspök                református püspök                        evangélikus püspök

 

A megjegyzésem a levélhez:

Kép

Eléggé meggyőző, hogy egy vallási felekezet, sőt rögtön három, olyan dolgokra hivatkozik, amelyeket maga is beépített a vallásába, az általa elfogadható helyeken. Emellett érdemes lenne tanulmányozni az ősi, mágikus rítusok jelképi átöröklődését, az egyiptomi, zsidó, etruszk, sumer, kelta hagyomány egyértelmű beépülését a kereszténységbe. Vajon valóban lehet-e ok nélkülinek hinni/látni, ha kizárólag a hun-szkíta-magyar szellemi folytonosság megnyilvánulását, megtestesülését akadályozzák az erre illetékesnek tartott személyek? Vajon Etiópiában miért engedélyezett a kopt-kereszténység, az összes, inkvizíció által erőszakkal meg/el térített kultúrák kereszténységében az ősi jelképek, vajon miért őrzi a vatikáni bank és múzeum oly féltve népünk, és ősi rokonságunk elorzott tárgyi emlékeit? Sajnálom, hogy ezeknek a felszentelt embereknek nincs közvetlen elérhetősége, mert így várniuk kell a halálukig, hogy az állítólagos szentségük mekkora illúzió, és sokkal fájdalmasabb lesz az Atyától és az Anyától hallani a lekorholást.

Zárásképpen egy vicc, amely nagyon ide vág:

Egy ember meghal, és felkerül a mennyországba. Szent Péter fogadja, és körbevezeti.
- Látod, itt vannak a hinduk, amott a muszlimok, és arrébb láthatod a buddhistákat...
- És miért van ez a magas fal? - kiált fel emberünk.
- Halkabban! - inti csendre Szent Péter. - Emögött vannak a keresztények. A fal azért kell, nehogy megtudják, hogy mindenki ide kerül...

Málinger Zsolt

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.