Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Világkormány

2008.01.08

Brussels Journal: Európa vezetői kiárusítják nemzeteiket

Publicisztikák

2008.01.03.

(FÚSZ-NIM: Magyarország vezetői már megtették 2007 december 17-én a Lisszaboni Szerződés ratifikálásával - a többi tagország vezetői még visszaléphetnek)

A Lisszaboni Szerződés – az átnevezett EU Alkotmány – lényeges intézkedései:

1. A Lisszaboni Szerződés az új Európai Unió Föderációs Államának Alkotmánya. A Szerződés egy nemzetek feletti Föderációs Állam alkotmányos formájában egy jogilag új Európai Uniót hoz létre - az Európai Egyesült Államokat- amely teljesen különböző attól, amit jelenleg Európai Uniónak hívunk. Ez az új állam tagállamaitól különálló és azok felett álló ország, hasonlóképpen, mint ahogy Német Szövetségi Köztársasághoz viszonyul annak Bavaria tartományához, vagy miként az USA viszonyul annak Kalifornia államához. Az új Unió annak minden kompetenciájával lépne szerződésre a rajta kívül álló államokkal. Az új Unió egy teljes mértékben önálló állam majdnem minden ismérvével rendelkezik. A Szerződés ezt az új helyzetet az alábbi három jogi kulcs lépésben teremti meg:

(a) Egy új Európai Unió megalapozásával, amely ezúttal, első alkalommal egy önálló jogi személyként megtestesült entitás

(b) Eltörli a különbségeket a jelenlegi két Európai Uniós Szerződés nemzetek feletti és kormányok közötti pillérei között oly módon, hogy a kormányzati hatalom az új Unió által gyakorolható legyen, akár tényszerűen akár potenciálisan, egy egyöntetű alkotmányos szerkezet által

(c) A jelenlegi jelképes és becsületbeli uniós polgári státusszal szemben most első alkalommal mindannyiunkat ezen új Unió valóságos polgárává tesz. Ezután kettős állampolgárságunk lesz, egy Európai Uniós állampolgárság és egy nemzeti állami polgárság. Mi a Lisszaboni Szerződés által megalapozandó rendes állampolgári engedelmességgel kell majd kövessük az új Föderációs Európai Unió törvényeit, hűséggel adózva annak közjogi méltóságainak. Az uniós polgári kötelesség jelenlegi nemzeti állampolgári kötelezettségünket felülírja, mivel maga az új EU hatalom a nemzeti államhatalom fölé rendelt hatalom lesz.

2. A nagyobb tagállamok több szavazati joggal rendelkeznének: a Miniszterek Tanácsán belüli új kettős többségi szavazati rendszer az EU törvények elfogadására – a 27-ből legalább 15 tagállam az összes EU népesség 65%-val – a népesség méretét tenné meg a kulcsfontosságú kritériumnak és helyezné a nagy tagállamokat, különösképpen Németországot egy sokkal erősebb pozícióba. Az Európai Bizottság így a jövőben minden törvényjavaslattal előzetesen a nagyobb országokkal kezdene konzultálni, mivel a kisebb államokat mindig leszavazzák majd. A jövőben Németország és Franciaország, a népességi méretüket tekintve, képesek lennének bármely EU törvény megvétózására amennyiben két másik országot a szavazataik mellé állítanak. A Lisszaboni egyezmény értelmében például Írország 4 milliós lakossága állna szemben Németország 82 milliós népességével és Franciaország, Olaszország és Nagy Brittania 60 milliós egyenkénti átlagnépességével. Amennyiben annak csatlakozására kerülne sor, Törökörszág lenne a legnagyobb EU állam.

3. Mind a kisebb mind a nagyobb tagállamok joga megszűnik egy állandó EU biztos kijelölésére, ám a nagyobb államok ezt a hiányt áthidalhatják, mert egyéb eszközökkel befolyást gyakorolhatnak az EU törvények javaslatait meghozó testületre. Az állandó EU biztos a kisebb tagállamok számára mindig elismerten különleges fontossággal bírt. Lisszabon értelmében azonban a mi országunk szintén elvesztené jogát abban a kérdésben dönteni, hogy ki lesz majd az országot képviselő EU biztosa. Egy ország saját javaslata helyett annak EU biztosát az EU minősített többségi döntéssel szavazná meg a 27 miniszterelnök/elnök közül 20 szavazatával, az EU népességének 65%-os képviseletének javaslatát tekintve alapként.

4. Az Európai Unió számára törvényhozói és döntéshozói hatalmat adna 68 új szakterületen és témakörökben. Az új Szerződés a brüsszeli hatalomhoz további olyan 68 szakterületet adna, amelyekben a nemzeti vétó eltörlésre kerülne. Ezek közül 49 területen az EU számára jogi alapokon lenne biztosított a törvény- és döntéshozatal és 19 területen az eddigi egyhangú döntéseket többségi döntés váltaná fel. Az EU új törvényhozói jogokat szerezne mind a polgári mind a büntetőjog területén, az igazságügy és rendészet, bevándorlás, közszolgáltatások, energiaügy, közlekedésügy, túrizmus, űrkutatás, sport, polgári védelem, közegészségügy és a költségvetés. A külpolitika bizonyos területein szintén többségi szavazással hozna döntéseket.

Ha a Lisszaboni Szerződés emberi jogi kérdésekben is törvényhozói hatalmat ad a Föderációs Európai Uniónak, az eddigi szerződések gyakorlatát követve az Európai Bizottság idővel garantálni és érvényesíteni fogja ezeket a jogokat egyöntetűen minden EU államban. A nemzetállami törvény és jog csak oly módon kerülhetne alkalmazásra, hogy az ne ütközzön az EU törvényeibe. Amennyiben egy nemzetállami törvény egy uniós törvénnyel összeegyeztethetetlen, az uniós törvény lesz az irányadó. Ez az elv minden témakörre kiterjed, beleértve olyan különösen érzékeny jogi normák területét is, amelyek közt a tagállamok jelenleg kibékíthetetlen ellentétet mutatnak, például a bírósági bizonyítási eljárások módjai, esküdtszéki tárgyalások, cenzúratörvények, a prostitúció és kábítószer kérdés kezelése, a nemzetállamok egyházaira vonatkozó jogok, a katonai szolgálat lelkiismereti alapon történő megtagadásához való jog, az élethez való jog (abortusztörvények), az eutanázia, öröklés, tulajdonjog, családjog, munkavállalói jogok, a gyermekek és idősek jogai.

(FÚSZ-NIM fordítás)

Forrás, az eredeti anyag angol nyelven: „Europe's Leaders Are Selling Out Their Nations"
Brussels Journal (http://www.brusselsjournal.com/node/2763)

Kapcsolódó nyílt levelek és elemzések:

Dr. Halász József: "Nyílt levél a Lisszaboni Szerződést megerősítő képviselőkhöz"
http://www.fusz.hu/node/7574

Dr. Halász József: "Alakítsanak a Parlamentben Szent Korona frakciót!"
http://www.fusz.hu/node/7603

"Tudja-e Ön: a Lisszaboni Szerződés megfosztotta Önt magyar állampolgári jogaitól és egy gyarmati ország alsóbbrendű polgárává tette?"
http://www.fusz.hu/node/7622

"FÚSZ-NIM: Magyarország nemzetközi jog szerint gyarmati státuszban - a Magyar Köztársaság új Alkotmánya a Lisszaboni Szerződés"
http://www.fusz.hu/node/7598

"Nyílt levél Sólyom Lászlóhoz: az Elnök úr felkérése a Lisszaboni Szerződés (az EU Alkotmány) ratifikálásának megvétózására"
http://www.fusz.hu/node/7609

"FÚSZ-NIM: Követelés az alkotmányos rendünket a Lisszaboni Szerződés által megdöntő Országgyűlés azonnali feloszlatására"
http://www.fusz.hu/node/7581

Csatolmány

Méret

eussr.jpg

26.1 KB

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Százezres tüntetések sora kellene a Sándor palota előtt!

K Jozsef, 2008, január 6 - 17:49

A regnáló hatalom az elnök és az ellenzék által támogatva, minden eddigi becstelenségét ki tudta magyarázni azzal hogy mindez "csak" morális kérdés. De azt a tényt, hogy állami szuverenitásunkat feladták és az országot egy új ország tartományává tették, az állam- és alkotmánydöntés! - ezt nem lehet megmagyarázni, ezért megy a nagy hallgatás erről.

A Köztársasági Elnök is kimagyarázott mindent azzal, hogy 2006 óta semmi sem az ő ügye, mert ő napi pártpolitikai kérdésekkel nem hivatott foglalkozni, csak stratégiai kérdésekkel. Akkor megkérdem én, elnökünk számára nemzetállami függetlenségünk feladása miért nem eléggé stratégiai kérdés???? Hisz még csak meg sem szólal ebben a kérdésben!

A Lisszaboni Szerződés ratifikálása miatt több százezres tüntetések sora kellene a Sándor palota előtt, a nemzetállami függetlenségünket feladó országgyűlés feloszlatását követelve az elnöktől.

Na igen persze, ha nem orwelli államban élnénk: ha létezne valódi információ áramlás, és az emberek tudnák egyáltalán, hogy mi történik. Már országunk sincs....

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

A Lisszaboni Szerződés felülírja majd a magyar határozatokat

K Jozsef, 2008, január 6 - 13:28

Egy másik hozzászólásból itt kiemelve újra:

A Lisszaboni Szerződés témája azért kapcsolódik szorosan éppen a TB és az EÜ törvényekhez, ugyanis ez azt jelenti, hogy miután a Fidesz adómilliárdokból megnépszavaztat velünk bizonyos határozatokat, a népszavazások eredményét éppen a Lisszaboni Szerződés értelmében EU törvények fogják felülírni és ezeket a reformokat, vagy még embertelenebbeket fogja keresztülvinni a magyar nép akarata ellenére. Hisz Lisszabon értelmében nem a magyarság akarata lesz a döntő, hanem azé az országé (az Egyesült Európa országé) amelynek része lesz.

Mi lehet fontosabb annál, mint saját országunk elvesztése ellen való folyamatos és hangos tiltakozás? Hisz minden egyéb ettől a ténytől függ! Amiről szó van, az saját országunk elvesztése, ráadásul elvesztése egy olyan idegen hatalmi érdekcsoport számára, amely hatalom szerint a "demokrácia és jogállamiság" AZONOS a nyíltan felvállalt magyarellenességgel és a magyarság népirtásával!

Végeredményben a magyar nép gyilkosa maga a Lisszaboni Szerződés; minden egyéb gyilkosság abból ered.

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Lisszaboni szerződés?

zowi, 2008, január 4 - 20:43

Más oldalon is leírtam:Megtörtént amit cion bölcsei 1896-ban elhatároztak, létre jött a szuperállam, az ő felügyeletükkel, egy olvasztó tégely.Ez felette áll nemzeteknek , ők leírták,hogy megszüntetik a nemzetek sokszínűségét minden területen , a politikában a gazdaságban a pénzügyekben stb ,hiszen ők Isten választott népe ők lesznek a világ urai. Már Európa urai!!!A "magyar országgyűlés"? Nevezzük annak,elárulta nemzetét.Ezért jobb helyeken pl arab földön kötél jár!!!Más nemzeti oldalakon is leírtam.Nyissanak egy rovatot, ahol a "bölcsek" által leírtakat bemutatják napjaink történésein keresztűl, így legalább az emberek megtudják mi a dolgok eredője.Mert ez a lényeg.Bár nem tudom hogy az átlag ember rendelkezik-e olyan történelmi, vallástörténeti tudással, hogy egyátalán felfogják mi a lényeg a történések mögött.Vajon Ti hajlandók vagytok kinyitni az emberek szemét, vagy csak irkafiláltok, mert esetleg féltek a valósághoz nyúlni?

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

ez így van!

bovit, 2008, január 5 - 11:37

De mit lehet tenni?
Ezt kell alaposan és bölcsen átgondolni.

Nagyon szépen kérek mindenkit az önös makacs állapotából engedjen. Nemzeti- keresztény alkotmány megírása. Máról holnapra mindent megoldana.
Ilyen egyszerű ez.

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Igen, Lisszaboni szerződés = avagy nemzetállami létünk vége

K Jozsef, 2008, január 4 - 21:04

És igen, hajlandóak vagyunk kinyitni az emberek szemét, ezért "irkafirkálunk". Ezzel hátha még megakadályozhatjuk Magyarország önálló országkénti létének elvesztését. Tesszük ezt teljes alázattal, mint olyanok, akiknek sokáig csukva volt szemük, és tesszük azokért is, akiknek még mindig csukva.

De mindenki, akik nálunknál előbb láttak, minden régi és új látó, nagyon sokat segíthetne ebben az ügyben, amit előre is megköszönünk.

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Lisszabon?

zowi, 2008, január 5 - 10:28

Zowi

Tisztelt K József! Köszönöm hogy reagált hozzászólásomra, bízom benne, hogy más is elgondolkozik e témában.Én egyszerű kis emberként a magam egyszerű módján teszem a dolgom, s csak jelen fórumokon van lehetőségem szavam felemelni, amellyel talán a nemzetemet és annak önbecsülését tudom erősíteni, nem úgy mint képviselőink , akik e gyalázatot megszavazták.Ennyivel tartom magam többnek pl"fletonál" vagy Orbán Viktornál, akik csak szavakban beszélnek nemzeti önbecsülésről.Ők ketten egy szekeret tolnak, csak egyik a szekérrúd bal , másik a rúd jobb oldalán áll!!!Ezen felül nincs különbség kettejük között,csak a nagy nagy színjáték a tudatlan tömeg hülyítésére.Mindketten előbbi az hozzászólásomban jelzett "hatalom" vazallusai.Nos ezt kell tudatosítani az emberekben, s azt hogy egy új harmadik erő emberei kellenek az Országgyűlésbe, akik hitelesek lehetnek, nem sározódtak be, és vélhetően nem is fognak.További sikeres munkát és új évet kívánok ezen oldal szerkesztőinek és olvasóinak.Zowi

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Tudatosítani az emberekben?

jacint, 2008, január 5 - 21:15

Amikor az a helyzet áll elő, hogy megszűnik a betegszállítás Békés megye falvaiban, tanyáin ….
Amikor az a helyzet áll elő, hogy a búzaégető Karsai elvti a háza előtti tüntetőknek azt ígérte NEM-el fog szavazni a több biztosítós eü.-re, és mégis IGEN-nel szavazott ….
Amikor az a helyzet áll elő, hogy az ott élők még ezek után sem húzzák karóba a szemük láttára gazdagodó, hazug, tolvaj Karsait ….
… akkor hogyan várható el, hogy a magyarok többsége – pláne elmaradott falvakban, tanyákon, ahol még villany sincs mindenhol, nemhogy Internet - tudjon a sajtó által agyonhallgatott Liszaboni Szerződés elfogadásáról, és tiltakozzon ellene, amikor közvetlen gyilkosa ellen sem tiltakozik?!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

A nép gyilkosa maga a Lisszaboni Szerződés

K Jozsef, 2008, január 6 - 13:09

A kérdés teljesen jogos, de itt nem arról van szó, hogy a fent említett rétegektől bármi is elvárható lenne.

Mint ön is rámutat, amikor tudatosítani akarunk valamit sokakban, azonnal a médiadiktatúra falaiba ütközünk. Ezért lenne szükséges hogy minél többen legalább szóban, emailekben és egymás közt terjesszék az igazság hírét, például az itt közölt írások hírét is. Hisz azok, akik az igazság terjesztését pozíciójuknál fogva megtehetnék, mind a hatalom ölebjeivé váltak. Ezek és az értelmiségiek széles tábora részéről lenne elvárható egy sokkal elszántabb, következetesebb tiltakozás. Mint az egyik itt közölt kitűnő irás is emliti, csak a Nemzeti Hirhálót kb 30 000 -en olvassák. A kérdés az, hogy ők miért nem tiltakoznak? Mert az ország minden politikai oldalán álló értelmiségi csoportjai valamiért, szerintem éppen mert félrevezetettek, azt hiszik, nekik jó lesz majd ez az új Európa.

Az ő felvilágositásuk céljából is publikáljuk mindezt, hisz egyre több olyan forrást találunk, amely szerint még a vezető EU államok polgárai is katasztrófálisnak tartják ezt a szintű inegrációt, elsősorban éppen azért mert ez az alkotmányos szerződés a nemzetállamok megszűnését jelenti.

A kormányról és média-ölebjeiről már nem érdemes szót ejteni, mert ezek az "emberek" szerintem nem is emberi lények, hanem valami mutáció során képződött természeti félresiklás eredményei- esetleg egy idegen rosszindulatú bolygóról küldött genetikai támadás a Föld ellen, amely e morálisan megsemmisült mutáns egyedeken keresztül érvényesíti akaratát.

A nagyobb baj az, hogy a médiadiktatúra kiterjed a polgári-jobboldali politikára és sajtóra is, erre legjobb példa pl. a Magyar Nemzet nevű polgári főmédia, amelynek a legkisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a Magyar Nemzet mint ország jogi megszűnését megemlítse. Maga a Fidesz pedig, ami úgy húzza meg magát e témában, mint rendesen azok, akik tudják hogy a rosszban járnak nyakig, hivatalos honlapján, a fidesz.hu fórumán a moderátor rendre bojkottálta - egy-két kivétellel - az ebben a témában megírt üzeneteink, kiváltképpen, amikor valaki kérdésére próbáltunk válaszolni. Eközben a moderátor nyíltan pártolta azokat az üzeneteket, amik a kormányt megszégyenítő módon propagálják az emberek tömeges média-megtévesztését. Idézem e Fidesz-honlapon a moderator által diktatórikusan előtérbe tolt állásfoglalást:

LLaci56: "...Hiszen az emberek 99%-a a Lisszaboni Szerződést nem fogja elolvasni és értelmezni, - különbenis megszokták, hogy a média majd megmondja, mit is kell erről gondolniuk. Én szeretem magam meghatározni, hogy miről, mit gondoljak, nekem senki ne mondja meg, hogy mi legyen a véleményem."
"Valamit bizonyítani talán egy kicsit bonyolultabb mint idézni egy külföldi lapban megjelent véleményt
De gumicsontnak így is jó. Bedobják nekünk, hogy a "FIDESZ is ratifikálta", - mi meg esszük... Addig sem foglalkozunk mással."

Amit eközben a fidesz.hu moderátora rendre bojkottált, az többek között ez az érvelésünk is:
A Lisszaboni Szerződés témája azért kapcsolódik szorosan éppen a TB és az EÜ törvényekhez, ugyanis ez azt jelenti, hogy miután a Fidesz adómilliárdokból megnépszavaztat velünk bizonyos határozatokat, a népszavazások eredményét éppen a Lisszaboni Szerződés értelmében EU törvények fogják felülírni és ezeket a reformokat, vagy még embertelenebbeket fogja keresztülvinni a magyar nép akarata ellenére. Hisz Lisszabon értelmében nem a magyarság akarata lesz a döntő, hanem azé az országé (az Egyesült Európa országé) amelynek része lesz.

Végeredményben a magyar nép gyilkosa maga a Lisszaboni Szerződés; minden egyéb gyilkosság abból ered.

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Kedves K Jozsef!

jacint, 2008, január 6 - 18:53

Ön írta: „Ezért lenne szükséges hogy minél többen legalább szóban, emailekben és egymás közt terjesszék az igazság hírét, például az itt közölt írások hírét is.”

Igaza van! Nagyon fontos a felvilágosító munka! A magam szerény eszközeivel a környezetemben meg is teszem, amit tudok. Csakhogy! Az emberek elképesztően érdektelenek és – ne vegye részemről nagyképűségnek, de azt kell mondanom – nagyon buták. Én egy szoci vezetésű poros faluban lakom, ahol a lakosság még annak összefüggéseit sem érti, ami felsőbb intézkedések közvetlenül az ő életüket nehezíti meg. Csak egy példa. Amikor az ellen akartam tiltakozásra agitálni a lakosokat, hogy ne lehessen gyógyszereket árulni benzinkúton, boltokban, stb., akkor az egyik szoci boltos röhögve mondta: „legfeljebb majd én is árulni fogom”. Ekkor elmagyaráztam neki, hogy a gyógyszertár csődbe fog jutni, be fog zárni, és kilométereket kell majd utazni a receptre felírt gyógyszerekért (pl. a neki szükséges inzulinért), ha azokat a szereket másutt is árulni fogják, amik egy kis plusz pénzt hoztak eddig a gyógyszertárnak. Ekkor a szoci boltos azt mondta: „Hú, az anyját! Nem lenne jó, ha ez az egy gyógyszertár megszűnne.” – de tiltakozni ugyanúgy nem jött el, mint ahogy a többség sem. Amikor ugyanennek a szoci boltosnak szóbahoztam a Liszaboni Szerződést, visszakérdezett, hogy az mi. Válaszomban odáig jutottam, hogy az EU …. – mire a boltos legyintett, és ezt mondta: „Ja, az EU. Az a nagyok játéka, engem nem érdekel” – és ezzel részéről a beszélgetést bejezte. Hogy ezt miért írtam le? Mert nekünk – akik aggódunk hazánk sorsa iránt, és értjük is, mi folyik Magyarországon – nem egymásnak kell küldözgetnünk e-mailben a híreket, hisz nagyjából mindannyian ugyanazt olvassuk, hanem a „szoci boltosoknál”, szomszédainknál, ismerőseinknél kell(ne) folytatnunk felvilágosítást, de hogyan, ha azt se tudják, miről van szó, vagy ami még rosszabb, nem is érdekli őket?! Én már megkaptam pl. azt, hogy: „jól van haver, tudom, hogy Fidesz ügynök vagy, ne fáradj a dumáddal”. Mit lehet az ilyennel kezdeni, aki még saját megtapasztalásából se jön rá, hogy ki van fosztva, át van verve? Akinél a Liszaboni Szerződésig el se lehet jutni?! Az ilyennek hiába küldök e-mailben cikket, mert jobboldali propagandának tartja, és olvasatlanul törli.

Ami pedig a fidesz.hu-n történik, az, siralmas. Magam is megtapasztaltam, hogy a kritikát nem viselik el, én is sokszor ki voltam moderálva, aztán meguntam, és többé nem írok oda. Ennek ellenére mégis a Fideszre szavazok mindig, mert nincs más alternatíva. Jelenleg nincs egyetlen olyan csoportosulás sem, akik képesek lennének átvenni az ország irányítását egy esetleges koalíciós bukás esetén. Ezt Orbánék is tudják, ezért nyilatkozgathatnak olyan magabiztosan. A hazaárulásukat pedig elhallgatja a HírTV, a Heti Válasz, de még a Magyar Hírlap is. Csak az unalomig ismert szájtépések vannak: „mondjon le, számoljon el a kormány, alkotmánysértő, stb.”, de tettek nincsenek. Csak nagy lelki masszázsok vannak, meg a fidesz.hu moderátorainak törlései. Így nagyon nehéz a felvilágosító munka is, meg az ország összefogása is. Nem csak a hozzám hasonló kisembereknek kellene küzdeniük, hanem a helyi szinten közismertebb embereknek is, de sajnos ők többnyire hallgatnak. Fel tudnék hozni erre is példákat, de már nem akarok vele untatni senkit. Köszönöm, ha ezt elolvasták!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Egy új alkotmány bevezetése a társadalom háta mögött

K Jozsef, 2008, január 7 - 08:19

Szerintem nem a szoci boltosok dolga legelőször megérteni és feldolgozni az itt leírtakat. A jog és politikai intézmények fegyvereivel elvesztett nemzetállami függetlenség témaköre elsősorban az értelmiségé és azok közül is elsősorban a jogászok asztala - üzeneteink nekik szólnak elsősorban.

Egy új alkotmány bevezetése a társadalom háta mögött, erőszakos alkotmány- és államdöntést jelent.

Egy igazság akkor is igazság, ha ezt azelőtt nem ismerték fel, vagy ha a jelenben sem ismerik fel, vagy csak kevesen.

Ez igaz a Fidesz tekintetében is. A tény hogy voltak, akik korábban is ismerték az igazságot velük kapcsolatban, független a Fidesz mostani felelősségének súlyától és nem menti fel őket sem múltbeli sem mostani tetteik alól. Ahogy az sem, hogy a jelenben hányan ismerik fel, vagy sem mindezt. Eddig mindent meg tudtak magyarázni. Az egyszerű többségi döntésekre rá lehetett fogni hogy a kormány intézkedései ellen nincs ellenszer, de most hogy a kétharmados többséget igénylő leglényegesebb határozat csont nélkül ment át, éppen azért mert a Fidesz kollaborált, erre nincs magyarázat.

A Fidesz által az EU alkotmány korábbi aláírása és e szerződés ratifikálása közt van továbbá egy óriási különbség: ezúttal a Fidesz egy olyan kormánnyal kollaborált, ráadásul titokban és választóit is becsapva, amelyet a magyar társadalom már elítélt ugyanezért a tettért: a megtévesztésért és a választók háta mögött való mesterkedésekért. Sőt, a Fidesz egy olyan kormánnyal kollaborál és konspirál, amely tavaly ősz óta nyílt diktatúraként is színt vallott, amely elnyomta nemzeti ünnepeinkhez való jogaink, eltörölte jogállamiságunk és tönkretette országunk gazdaságát és annak minden létező funkcióját. Sőt, e szerződéssel a Fidesz egy olyan EU tartományává tett minket, amelynek demokrácia-elvéről is közben kiderült, hogy az nem más mint az olyan országromboló kormányzásokhoz való jog, mint amit gyurcsányék művelnek. Ezek az összefüggések még az olyan vakok számára is világossá váltak, mint amilyen én magam voltam, aki sokáig hittem a Fideszben is, sőt hittem az EU-ban is.

Egy biztos, én magam soha többé nem szavaznék hazaárulókra és erre az EU-ra, ahogyan most van. Egyetlen dologra szavaznék, egy olyan rendszerre, amelynek alapja történelmi alkotmányunk, és amelyben (természetesen) sem a kormány és sem az áruló ellenzéki képviselők nem lesznek többé alternatívák.

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Az Isten legyen irgalmas hozzánk!

K Jozsef, 2008, január 5 - 13:32

Én érzem megtisztelve magam és nagyon köszönöm a válaszaikat - önnek és "bovit"-nak is.

Mindenben csak igazat tudok adni önöknek. Hozzáteszem, hogy a Fidesz hazaárulása és a koalícióval folytatott színjátéka egy olyan érvágás az országon, ami az összes eddigi magyarellenes álellenzéki politika betetőzéseként ébresztett rá engem is a borzalmas valóságra. Volt Fidesz választóként az ő hazaárulásuk személyes csapásként is élem meg, ugyanakkor elborzaszt annak beigazolódása, amit csak sejtésekből és gyanúk alapján állíthatott össze eddig az ember. A Lisszaboni Szerződés ratifikálása azonban túlmegy minden eddigi határokon. Ez a haldokló országra mért utolsó csapás éppen azok által, akiktől oly sokan szabadulásunkat reméltük.

Mindenki szavára és segítségére szükség van, nem csak ebben a témában, hanem általában az elnyomó és hazaáruló politikusoktól való megszabadulásért folytatott küzdelmünkben.
E tiltakozásban nincs különbség kis és nagy ember között, illetve ha van, a hatalom vazallusaival szemben a nagy ember ma szerintem az, aki nem alkuszik meg, keresi annak módját, hogy tiltakozzon országunk elveszejtői ellen, hogy segítse önbecsülésünk és reményünk megtartani.
Egyéb írások e honlapon is éppen ezt hiányolják, hisz valóban, sokkal több "kis ember" szavai és tettei kellenének, minden mozgalomhoz és minden kezdeményezéshez. Most, a Lisszaboni Szerződés ratifikálása óta több tízezres tüntetések sora kellene a Sándor palota előtt a nemzetállami függetlenségünket feladó országgyűlés feloszlatását követelve.

A regnáló hatalom az elnök és az ellenzék által támogatva, minden eddigi becstelenségét ki tudta magyarázni azzal hogy mindez "csak" morális kérdés. De azt a tényt, hogy állami szuverenitásunkat feladták és az országot egy új ország tartományává tették, az állam- és alkotmánydöntés! - ezt nem lehet megmagyarázni, ezért megy a nagy hallgatás erről. Erre a tényre sokan közülünk azért nem reagálnak, mert nem könnyű felfogni ezen szavak valóságos súlyát és értelmét: hogy egy ország saját úgymond "demokratikus" vezetői feladják a nemzetállam függetlenségét ráadásul az ország köztudott ellenségei kezébe - ez valami olyasmi ami az emberiség történetében a legtöbb generáció életében nem fordul elő. Ez kívül áll azon, amit emberi dimenzióként élünk meg, és pontosan erre a taktikára építenek a nemzetáruló politikusok, mind itthon mind az egyéb EU országokban. Történelmet írunk: világháború van, méghozzá minden idők legintenzívebb és extenzívebb hidegháborúja. Az egyes nemzetek politikusai háborút indítottak ellenünk: a demokrácia intézményeivel való durva visszaéléssel, médiadiktatúrával és a makrogazdaság fegyvereivel lőnek ránk, és a hagyományos fegyverek akkor dördülnek, ha ebből az elnyomásból kitépni próbáljuk magunk. Hiúság tehát abban reménykedni, hogy ezt a háborút meg lehet nyerni vér nélkül.

Isten legyen irgalmas Hazánkhoz és egész Európához, és segítsen mindannyiunkat a tisztán látásban és a kiút megtalálásában.

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges


Powered by

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.