Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Meseelemzés II. Piroska és a Farkas

2008.12.16

Meseelemzés II.

 

Piroska és a farkas

 

Alaposabban tanulmányozva ezt a mesét, eltűnik belőle az agresszív él, amelyet a Grimm-testvérek kiemeltek, hozzáigazítva a germán-lelkülethez. Még mélyebbre hatolva az elemzésben, felfedezhetjük egy ősi Nap-kultúrköri, nőelvű nép csillagmítoszát.

A történet Piroska jellemzésével indul, amelyben kiemelkedő tulajdonságokként szerepel a fiatalság, jóság, tisztelettudás, szeretet képessége, valamint külső ismertetőként a piros ruházat, ezen belül is kiemelve a poros (bársony) sapka, avagy kendő. Eme tulajdonságokat kivétel nélkül megtalálhatjuk egy férfielvű Nap-kultusz, kereszténység által torzított változatában, a Szent Miklós legendában, avagy Mikulás történetében. Kép

A mese a Teremtés női minőségének hármas megnyilvánulását mutatja be, azok egymáshoz, illetve az emberiséghez való kapcsolatát láttatja.

Piroska az édesanyjával (nem említik az édesapját külön, bár néhány változatban özvegy az anya) él a faluban, míg szeretett nagymamája a sűrű, sötét erdőben lakik egyedül (neki sincs férfi párja).

A falu jelenti a nappali, avagy hétköznapi tudatot, a jelent, a most idejét, míg az erdő a tudatalattit, az éjszakai tudatot, a múltat, az ősöket jelöli.

A Lány/Anya/Banya hármasság a Téridő teremtés/fenntartás (növekedés)/elmúlás alaptulajdonságát, anyagi világunk működési elvét rajzolja elénk.

 

A férfi minőség semlegesen jelenik meg a történetben, a Vadász és a Farkas szerepében. Elsőre furcsa lehet, hogy őket semlegesnek mondom, de két oldalról közelítem meg a nézőpontomat:

 

-         Sem a Vadász, sem a Farkas nem áll rokonsági viszonyban Piroskával, sem egymással, tehát érzelmi indíték nem lehet.

-         A Vadász csak megjelenik, majd eltűnik a mese végére, a Farkasból pedig kettő van (egy, aki megeszi főhősnőnket és a másik, aki a következő útján meg akarja enni Piroskát, de nem sikerül neki, mert másodszor nem tér le útjáról a Nagyihoz mentében).

 

Piroska tehát a felkelő Napot jeleníti meg. Élethozó erejére utal a kalács és a bor. A bor a vért, az élet áramát jelképezi, míg a kalács az élet magjából megnyilvánult létezést (búzából/magból sült, tehát tűz hatására keletkezett), valamint (feltehetőleg) fonott alakja (régen tudatosan sütötték ilyenre) utal a férfi és nő általi teremtésre, a DNS-spirálra, mint a teremtés információhordozójára.

Hajnali/felkelő minőségét mutatja, hogy édesanyja sietteti: „Indulj korán, mert beáll a hőség!”

Neve is rokon jelentésű a hajnallal: PIR (sumér/szemere=Tűz)- OS (itt gyakorítószó, de utal az ősségre/istenségre is)- KA (a „K” hang mindig az erőre, annak kiáramlására utal, pl.: éK, Kan, aKar…)= erősödik a tűz. A HAJNAL, a Nap hajára utal, azaz arra a napszakra, amikor még nem látható a Nap, csak a sugarai, a hajkoronája.

 

Édesanyja a felszólítja, hogy ne térjen le az útról, szépen, rendesen menjen, mert eltörhet a borosüveg, és sokat kell várnia a Nagymamának. Ez a mondat a Napútról szól, a Nap szabályos pályájáról, amelynek rendje szabályozza az életet, a természeti történéseket, és ebből következően az emberi élet mindennapjait. A borosüveg az emberi test, a bor az élet. Ha a Nap letér pályájáról, megszűnik az élet, a szív napja megbolydul, a keringés összeesik, és a napmeleg nélkül kihűl a Föld.

Amikor találkozik a Farkassal, az látszólag illemtudóan viselkedik vele, és kíséri egy darabon, majd felhívja a figyelmét, hogy mennyi szép virág nyílik az út mellett, mire a kislány letér az ösvényről szedni egy csokorral a Nagymamának.Kép

Rengeteg jel utal arra, hogy a mese fő tanítása a Napnak a Skorpió csillagkép környékén való útszakaszáról ad szimbolikus tanítás. Megmutatja, hogy a Skorpió házában milyen érzelmi hatások érik az embert, milyen ösztönöket mozgatnak meg benne, illetve merrefelé viszik érdeklődését.

Piroska az előző világkorszak tanításait jelképezi, amikor még az önzetlen átadás volt a járt út. Farkas ezt kihasználva, azaz saját világkorszakunk emberének tükreként, látszólag azonosul Piroska múltjával, miközben a valóságban elpusztította azt. Ismerős történet a magyarság írott történelméből. Beláthatjuk könnyen, hogy Farkas volt a kereszténység (katolicizmus, illetve zsidó-keresztény hierarchia), a németek, az osztrákok, az itáliaiak, a zsidók, a kommunisták, a szocialisták, a kapitalisták, és Farkas az Unió, a kormánypártok mindkét oldalon, a pénzintézetek, és az oktatás…

Ezek mind nagymamaként ülnek hamis múltjuk hamis dicsőségén. Nagymama a múlt. De miként engedhettük be a Farkas(oka)t életünkbe? Egyszerű a válasz; Piroskának, tehát rokonunknak (és emellett jövőnk zálogának) adta ki magát.

Tehát megérkezik Piroska (a magyarság) a nagymamájához (annak látszó Farkashoz). Itt most igyekszem a továbbiakban az égi üzenetre összpontosítani, feledve népünk analógiáját.

 

Egyes változatokban a kislány megérzi, hogy valami nincs rendben, de felülírja a farkas a megérzéseket ravaszságával.

 Kép

„Egy kicsit furcsállotta ugyan, hogy a ház ajtaja tárva-nyitva; de aztán azt gondolta: "Szegény nagyanyó biztosan nagyon várt már; nyitva hagyta az ajtót, hogy meghallja, ha jövök." Belépett a szobába, de valahogy odabent is olyan furcsa volt, hideg-e, meleg-e, maga s tudta, csak egészen beleborzongott. És hogy a félelmét elûzze, nagyot kiáltott:”

Elnyomva intuícióját (mely a Skorpió jegy szülötteinek adottsága) csak a külső jeleket vette szemügyre. A látszat azonban nem ok nélkül való! Ezen jól gondolkozzunk el, amikor kijelentjük, hogy ez a világ csak illúzió! Ok és okozat.

Piroskát tehát félrevezette a Farkas, majd megette. Ezután elaludt.

E részben két észrevételt kell tennünk:

- Nagymamát és Piroskát is egyben kapja be a Farkas. Napfogyatkozás, avagy a Nap erejének csökkenése a Skorpió jegyében. Először megeszi a múltat (Nagymama), majd a jövőt (Piroska), de mivel ezek a tudat aspektusai, így képes, csak vegetálni, tehát a tudat, az én elalszik.

- Nagymama és Piroska egymással azonosak, de a Farkas szolgál tükröző felületként az idő által, így fiatalabbnak és idősebbnek látszanak; különállóknak tűnnek a külső szemlélő számára. A valóságban azonban őseink minden tettéért felelősséggel tartozunk, ahogyan ők is felelnek minden tettünkért. Ezért fontos tiszta erkölcsiségben, az ősi tanítások szerint, tisztelettel telten élnünk.

Ekkor jött a Vadász. Ő egy férfi minőség, aki, mintegy véletlenül lép a mesébe. Égi jelképként a Vadász/Nimród/Orion csillagkép megszemélyesítője, aki minden kultúrkörben az Égbe emelkedett első papkirályt, mai civilizációnk letéteményesét idézi.”Ő” a tizenharmadik csillagkép az évkör jelölői közt. Asztrológusaink törölték, mint önálló jegyet, pedig talán emlékeztetne minket, hogy régen a tavaszünneppel indult az élet, a szarvasok párzásával, amikor az emberek is nászünnepet tartottak tiszta aranykori időkben, a csallóközi édenkertben, ahonnét a népek kirajzottak. Ez a jegy az Ikrek és Bika csillagkép között helyezkedik el, és őszi estéken tűnik fel a Skorpió időszakában.

Ő rögvest felismeri a Farkast, utalva szellemi fényminőségére, amellyel megvilágítja a tudatlanság sötét titkait. A Vadász nem egyszerűen megöli a Farkast, hanem felvágja, és kiszedi belőle Piroskát és Nagymamát, tehát az illúzió fátylától megtisztítja a múltat és a jövőt, avagy a Nappályát helyreállítja, s általa biztosítja az élet folytonosságát.

Innentől a Farkas halálának több változata van, de mindben megtömik kövekkel (élettelen, fölösleges súlyokkal) a hasát, majd visszavarrják. Nem szeretnék túlságosan fantasztikus hangulatot hozni, így nem mondom el a változatok jelentéseit.

 

A mese alaptörténete minden népnél megvan, de kevésbé rejteki módon, ugyanakkor sokkal felületesebb jelentéstartalommal. Ezekben a mesékben általában a Vadász6Nimród/Orion a mese központi szereplője más és más neveken (pl.: Héraklész, Világfelügyelő Férfiú…).

Áldás-OM a felismerésetekre, és jó éjszakát örök gyerekekJ !

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

:)

(marcsi, 2013.02.22 20:23)

köszi! Nagyon királyul elemzel!Én ezt a sok mindent magamtól életembe nem láttam volna meg a -számomra egyszerű- mesében, holott tényleg ez alapján épül.Nagyon király vagy.És köszönjük! :P

Re: :)

(Málinger Zsolt, 2013.02.25 20:01)

Köszönöm szavaidat. Van,aki nem látja helyesnek az elemzést,de sebaj,van még hely a Földön :)